1 Comment
  • Frank Nederhand

    15 March 2018 at 4:37 pm Reply

    Time stands still…, yet goes on….. zoals in sav’asana….: de opeenvolgende tijdstippen van het nu….
    elke stap in het moment….

Post a Comment